غذا، غذا و بازهم غذا…! یکی از دغدغه های انسان همیشه موضوع شکم و غذا و سلامت غذایی بوده و هست، در سبک زندگی جاده ای اون هم با ماشین سفری و یا هر وسیله دیگه ای هم این موضوع مرتبط و جدا ناپذیر از مسیر زندگیست. ما دوست داریم که فضای ویژه آشپزی و