درایتولینگ (Dry Tooling)چیست؟

وقتی با کمک تبرهای یخ نوردی از صخره ها بالا برویم یا به زبانی دیگر با ابزار یخ نوردی در صخره نوردی استفاده نماییم،

درایتولینگ ایجاد می شود. درایتولینگ با منظورهای مختلفی انجام می گیرد. در این محتوا از درایتولینگ خواهیم گفت.

درایتولینگ شکلی از صخره نوردی است که در آن با کمک ابزارهایِ یخ نوردی نظیرِ تبرها، از صخره ها و سنگ‌هایی بالا

می روند که عاری از برف و یخ است؛ به زبانِ ساده تر درایتولینگ، صعود از صخره هایِ بی یخ، با کمک تبرهایِ یخ نوردی

می باشد… درایتولینگ ترکیبی است از یخ نوردی، صخره نوردی و کوهنوردی…درایتولینگ برای کوهنوردان چالش برانگیز

است و آن ها با منظورهایِ مختلف به انجام آن می پردازند. استفاده از ابزارِ صعود از یخ در صخره هایی که یخی نیستند،

به منظورهایِ مختلف انجام می شود؛ هرچند این روزها در تمام دنیا محدودیت‌هایی برای درایتولینگ در نظر گرفته شده

زیرا تبرهایِ یخ نوردی به بافتِ طبیعیِ صخره ها و سنگ ها به شدت آسیب می رساند. در ورزش هایی که مکانشان

فضاهایِ بکر مانند کوه هاست باید مراقب طبیعت باشیم…

درایتولینگ 3

چرا درایتولینگ توسط کوهنوردان انجام می شود؟

درایتولینگ به منظورهایِ مختلفی انجام می شود:

1) یکی از مهم ترین دلایل توسعه ی این ورزش، افزایشِ مهارتِ  تکنیک هایِ آلپی برای صعود در ارتفاعاتِ زیاد است.

2) این ورزش برای کوهنوردانی که در مناطقِ بدونِ برف و یخ زندگی می کنند امکانی را فراهم می کند

تا قبل از عزیمت به کوهستان هایِ پوشیده از برف و یخ، تمرین کافی برای یخ نوردی هایِ احتمالی با

ابزارهای یخ نوردی را داشته باشند.

3) این ورزش مهارتِ کافی برای صعود تحتِ هر شرایطی چه در صخره هایِ خشک چه پوشیده از یخ را به شما

می‌دهد و شما را برای هر چیز آماده می کند و باعثِ آرامشِ شما در صخره نوردی خواهد شد تا چیزی شما را غافلگیر نکند.

برای درایتولینگ به چه چیزهایی نیاز است؟

درایتولینگ، مهیج و جذاب است؛

صخره نوردی، یخ نوردی و انواعِ کوهنوردی با وجود خطرهایِ احتمالیشان بسیار پرطرفدار هستند و دوست دارانِ ماجراجویی،

این ها را به عنوان ورزشی پرهیجان انتخاب می کنند. قبل از ادامه ی بحث باید بدانید که داشتن بدنی ورزیده و قوی،

ذهنی باز و مهارت هایِ کافی در انواعِ کوهنوردی بسیار مهم است. همچنین باید از آب و هوا و ویژگی های جغرافیاییِ

کوه یا صخره ای که هدفِ صعود است به خوبی آگاه باشید. ابزارهای درایتولینگ شاملِ تبرهای یخ نوردی، کرامپون

(تیغه هایی فلزی که زیر کفش یخ نوردان اتصال می یابد تا بهتر بر یخ ها حرکت کنند) یا کفش هایِ معمولیِ صخره نوردی می باشد.

در این ورزش نمی توانید سنگ ها و صخره ها را آن طور که می خواهید با دست یا پا حس کنید پس با نشانه های دیداری،

شنیداری و ذهنی خود باید پیش روید و تشخیص دهید صخره ای که بر آن ایستاده اید محکم است و خطری ایجاد نمی کند؛

در واقع اعتماد کردن به مکان ها و جای ایستادن یا عدم اعتماد به آن ها را باید یاد بگیرید.

درایتولینگ ورزش نفس گیر و سخت بر زیر و بم صخره ها.!

درایتولینگ 2
درایتولینگ 5

چرا درایتولینگ انجام می شود؟

درایتولینگ به منظورهایِ مختلفی انجام می شود:

1) یکی از مهم ترین دلایل توسعه ی این ورزش، افزایشِ مهارتِ تکنیک هایِ آلپی برای صعود در ارتفاعاتِ زیاد است.

2) این ورزش برای کوهنوردانی که در مناطقِ بدونِ برف و یخ زندگی می کنند امکانی را فراهم می کند تا قبل از
عزیمت به کوهستان هایِ پوشیده از برف و یخ، تمرین کافی برای یخ نوردی هایِ احتمالی با ابزارهای یخ نوردی
را داشته باشند.

3) این ورزش مهارتِ کافی برای صعود تحتِ هر شرایطی چه در صخره هایِ خشک چه پوشیده از یخ را به شما
می‌دهد و شما را برای هر چیز آماده می کند

و باعثِ آرامشِ شما در صخره نوردی خواهد شد تا چیزی شما را غافلگیر نکند.

از کجا می تونم شروع کنم؟

از طریق لینک زیر شروع کن….!!!

شرکت در برنامه های درایتولینگ

 

درایتولینگ 1
درایتولینگ 6
درایتولینگ با تبرهایِ یخ نوردی

درباره نویسنده

client-photo-1
ماجراجوهای ایرانی

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید