قسمت اول از مصاحبه و معارفه زینب موسوی
زینب موسوی

زینب موسوی

دارای مقام های جهانی ، مدال های افتخار آفرین ، بزرگ درختری از ایران زمین ، در جنگاوری با کوهها و دیواره های یخی.

ایستاده بر بالاترین مقامهای جهانی، زینب موسوی همراه با ماجراجوهای ایرانی

شیر زنی چیره دست و توانمند، در رویارویی با قویترین های سرزمین های یخی

درباره نویسنده

client-photo-1
ماجراجوهای ایرانی

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید