هیجان بانجی جامپینگ (Bungee Jumping) بانجی جامپینگ یا پرش بانجی، فعالیتی است که آدرنالین را به اندازه ای در خون شما ترشح می کند که جز حسِ هیجان و لذت چیزی را احساس نکنید. اگر از روزهایِ سخت و کارهایِ تکراری خسته شده اید و به دنبالِ تجربه ای جدید و جذاب هستید، بانجی جامپینگ

وقتی با کمک تبرهای یخ نوردی از صخره ها بالا برویم یا به زبانی دیگر با ابزار یخ نوردی در صخره نوردی استفاده نماییم، درایتولینگ ایجاد می شود. درایتولینگ با منظورهای مختلفی انجام می گیرد. در این محتوا از درایتولینگ خواهیم گفت.

بالن سواریِ تفریحی و هیجان انگیز بر فراز آسمان ها و تماشای زیبایی های اطراف شما را غرق لذت و شادی خواهد ساخت. بالن سواری هم برای تفریح و سرگرمی و هم به صورت حرفه ای و در مسابقات انجام می شود. در این محتوا از بالن سواری خواهیم گفت.

جنگل نوردی یعنی پیمایش جنگل های جذاب و زیبا، پیاده روی های طولانی، کمپ زدن در دل جنگل ها و لذت از طبیعت. در جنگل نوردی به تجهیزات کافی نیاز دارید تا این کار را برای خود لذت بخش نمایید. در این محتوا از جنگل نوردی خواهیم گفت.

ورزش های هوایی انواع پرواز مهیج و سرگرم کننده را شامل می شود. پرواز با بالون، بانجی جامپینگ و… انواعی از پرواز هستند. پرواز یا از جنبه ی لذت و سرگرمی و با دستگاه های خاصی انجام می گیرد یا نیاز به کسب مهارت دارد و جنبه های ورزشی و رقابتی پیدا می کند. در این محتوا از انواع پرواز خواهیم گفت.

سقوط آزاد بین زمین و آسمان... در سقوط آزاد شما با قوانین جاذبه و فیزیک خواهید پرید. سقوط آزاد شما را با هیجان واقعی آشنا خواهد کرد. دستگاه های مختلفی برای سقوط آزاد وجود دارد که شما را پرواز می دهد. در این محتوا از سقوط آزاد، چگونگی انجام سقوط آزاد و لذتش خواهیم گفت.