یخ نوردی بر آبشارهای منجمد
یخنوردی با ماجراجوهای ایرانی
شکوهِ یخ نوردی بر آبشارهایِ یخی 3

یخ نوردی بر آبشارهای منجمد

در یخ نوردی ورزشکاران از آب و برف هایِ یخ زده بر سطوحِ شیب داری چون صخره ها و سنگ ها بالا

می روند؛ یخ نوردی نوعی از سنگ نوردی است که بر یخ ها انجام می شود و بسیار سخت و پرهیجان است.

در این محتوا از یخ نوردی خواهیم گفت.

یخ نوردی Ice climbing بر آبشارهایِ منجمد...

یخ نوردی بر آبشار هایِ منجمد، سنگ ها و صخره هایِ شیب دارِ پوشیده شده با آبِ منجمد انجام می گیرد؛

سنگ نوردی بر سطوحِ یخی، یخ نوردی می باشد و بسیار سخت و مهیج است؛ بالا رفتن از صخره هایِ یخی

همراه با سرمایِ هوا برای یخ نوردان همان قدر که طاقت فرساست، شیرین است؛ یخ نوردی، چالشِ یخ نوردان

با سنگُ یخ است؛ یخ نوردان با تجهیزاتی مانند طناب ها و… به جایِ صعود بر سطوحِ صخره ایِ صخره نوردی،

از یخ ها بالا می روند. کوهنوردیِ یخی و صعود به قله از راهِ یخ، برای هر کوهنوردی، ماجراجویانه و چالش برانگیز است.

گاهی در صخره نوردی، صخره نوردان برایِ ادامه یِ روندِ صعود نیاز به گذر از بخش هایِ یخ زده در کوه ها و صخره ها

داشتند و اینگونه بود که از دلِ صخره نوردی، یخ نوردی متولد شد…

بهترین فصل سال برای یخ نوردی و مواردی دیگر از این ورزش...

شکوهِ یخ نوردی بر آبشارهایِ یخی 2

یخ نوردی بر آبشارهایِ یخ زده و یخچال هایِ طبیعی محبوب ترین مکان هایِ یخ نوردی برای یخ نوردان است؛

هرچند کوه نوردیِ یخی در دمایِ زیر صفر درجه همراه با احتمالِ خطراتی چون: بهمن، شکافتِ عمیقِ یخ ها

و تغییراتِ شدیدِ آب و هوایی همراه است اما برای کسانی که این ورزشِ سخت را انتخاب کرده اند، احتمالاتِ

خطر، فقط بر هیجانِ ماجرا خواهد افزود!!! این ورزشِ مهیج معمولا به صورتِ دونفره انجام می گیرد؛ به صورتِ

تناوبی یکی لنگرِ یخ نوردی را می گیرد و دیگری صعود می کند و بالعکس… همانطور که قابلِ تصور است،

صعود بر یخ ها در فصلِ زمستان شرایط بهتری را برای یخ نوردان فراهم می کند، هرچند در همه ی سال

می توان این کار را انجام داد؛ حتما تعجب خواهید کرد اگر بگوییم تابستان ها هم می توانید از یخ ها بالا روید!!

یخچال هایِ شفاف و درخشانِ طبیعی در همه ی فصول، مکانی ایده آل برای کوهنوردیِ یخی می باشند.

شکوهِ یخ نوردی بر آبشارهایِ یخی 1

تجهیزاتِ مورد نیاز برای یخ نوردی...

یخ نوردی در کنار مهارت بالا، قدرت بدنیِ فوق العاده، روحیه ی بالا، قدرتِ تصمیم گیریِ عالی، تجربه، ذهنی قوی و آشنایی با شرایطِ جویُ جغرافیایی به تجهیزاتی نیز نیاز دارد؛ این وسایل هم شما را برای صعود و هم تحملِ سرمایِ بیش از حدِ هوا آماده و مجهز خواهند کرد. این وسایل شامل: چکمه هایِ یخ نوردیِ عایق و مناسب، هارنسِ خاصِ کوهنوردیِ یخی، کلاه هایِ مخصوصِ کوه نوردی، انواعی از کرامپون( Crampons) : تیغه هایی که زیرِ چکمه هایِ یخ نورد بسته می شوند، حرکت را برایش آسان تر و مانعِ لیز خوردنش خواهند شد. میخُ پیچ و کلنگ ها و تبرهایِ خاص، لنگرهایِ برفی که شبیه به لنگرِ کشتی هستند، طناب، دستکش، محافظِ چشم و... می باشد. یک راهنمایِ محلیِ آگاه به شرایطِ محیطی نیز برای مشورت گزینه ی بسیار مناسبی در نقطه ی شروعِ کوهنوردیِ یخی خواهد بود. آبشارِ یخ زده ی شمالِ ایتالیا، یخ بندان هایِ نروژ با مناظرِ چشمگیرِ جزایر و کوه ها، منطقه ی اسکیِ بانف Banff))در کانادا، دره هایِ یخیِ ژاپن، دیواره هایِ یخیِ آلپ در سوئیس، کلرادو Colorado) ) در آمریکا از بهشت هایِ یخ نوردیِ دنیا هستند.

از کجا می تونم شروع کنم؟

از طریق لینک زیر شروع کن….!!!

شرکت در برنامه های درایتولینگ

 

شکوهِ یخ نوردی بر آبشارهایِ یخی 3
شکوهِ یخ نوردی بر آبشارهایِ یخی 2
غوغایی از یخُ سنگُ طبیعتُ مهارت در یخ نوردی 1

درباره نویسنده

client-photo-1
ماجراجوهای ایرانی

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید