برای کسب اطلاع بیشتر از برنامه های گروه مپ گو و آشنایی کامل با این گروه بر روی لوگو کلیک کنید.!

لوگو 3
eroika canyoning

اعلام برنامه های اروئیکا

دره نوردی (دره توان)

یکی از این سفرهای هیجان انگیز که تجربه آن آدرنالین بالایی را به شما تزریق می‌کند دره نوردی است. این
۱۸+
۸/۱۰

برای کسب اطلاع بیشتر از برنامه های گروه دامبو و آشنایی کامل با این گروه بر روی لوگو کلیک کنید.!

اعضا و گروه های کمپرتوریستها
damboo traveler and adventure

اعلام برنامه های دامبو

غواصی آزاد قشم

غواصی آزاد بسیار جذاب است، شنا در زیر دریاها و تماشای دریا و ماهی ها، دلفین ها و جانورانش هیجان
۱۵+
۳/۱۰

سنگ نوردی وردیج

سنگ نوردی بالا رفتن از سنگ ها و صخره ها با ابزار، طناب و تجهیزات خاصی است؛ ورزشی سنگین می
۱۵+
۳/۱۰

موج سواری

موج سواری ورزشی جذاب و شادی آور است که برای بسیاری از افراد دوست داشتنی می باشد. اول باید تجهیزات
۱۵+
۴/۱۰

برای کسب اطلاع بیشتر از برنامه های گروه زبل خان و آشنایی کامل با این گروه بر روی لوگو کلیک کنید.!

اعضا و گروه های کمپرتوریستها
zabelkhan traveler and adventure

اعلام برنامه های زبل خان

غواصی آزاد قشم

غواصی آزاد بسیار جذاب است، شنا در زیر دریاها و تماشای دریا و ماهی ها، دلفین ها و جانورانش هیجان
۱۵+
۳/۱۰

سنگ نوردی وردیج

سنگ نوردی بالا رفتن از سنگ ها و صخره ها با ابزار، طناب و تجهیزات خاصی است؛ ورزشی سنگین می
۱۵+
۳/۱۰

موج سواری

موج سواری ورزشی جذاب و شادی آور است که برای بسیاری از افراد دوست داشتنی می باشد. اول باید تجهیزات
۱۵+
۴/۱۰