برای کسب اطلاع بیشتر از برنامه های گروه مپ گو و آشنایی کامل با این گروه بر روی لوگو کلیک کنید.!

لوگو 3
mapgo traveler and adventure

اعلام برنامه های مپ گو

غواصی آزاد قشم

غواصی آزاد بسیار جذاب است، شنا در زیر دریاها و تماشای دریا و ماهی ها، دلفین ها و جانورانش هیجان
۱۵+
۳/۱۰

سنگ نوردی وردیج

سنگ نوردی بالا رفتن از سنگ ها و صخره ها با ابزار، طناب و تجهیزات خاصی است؛ ورزشی سنگین می
۱۵+
۳/۱۰

موج سواری

موج سواری ورزشی جذاب و شادی آور است که برای بسیاری از افراد دوست داشتنی می باشد. اول باید تجهیزات
۱۵+
۴/۱۰

برای کسب اطلاع بیشتر از برنامه های گروه دامبو و آشنایی کامل با این گروه بر روی لوگو کلیک کنید.!

اعضا و گروه های کمپرتوریستها
damboo traveler and adventure

اعلام برنامه های دامبو

غواصی آزاد قشم

غواصی آزاد بسیار جذاب است، شنا در زیر دریاها و تماشای دریا و ماهی ها، دلفین ها و جانورانش هیجان
۱۵+
۳/۱۰

سنگ نوردی وردیج

سنگ نوردی بالا رفتن از سنگ ها و صخره ها با ابزار، طناب و تجهیزات خاصی است؛ ورزشی سنگین می
۱۵+
۳/۱۰

موج سواری

موج سواری ورزشی جذاب و شادی آور است که برای بسیاری از افراد دوست داشتنی می باشد. اول باید تجهیزات
۱۵+
۴/۱۰

برای کسب اطلاع بیشتر از برنامه های گروه زبل خان و آشنایی کامل با این گروه بر روی لوگو کلیک کنید.!

اعضا و گروه های کمپرتوریستها
zabelkhan traveler and adventure

اعلام برنامه های زبل خان

غواصی آزاد قشم

غواصی آزاد بسیار جذاب است، شنا در زیر دریاها و تماشای دریا و ماهی ها، دلفین ها و جانورانش هیجان
۱۵+
۳/۱۰

سنگ نوردی وردیج

سنگ نوردی بالا رفتن از سنگ ها و صخره ها با ابزار، طناب و تجهیزات خاصی است؛ ورزشی سنگین می
۱۵+
۳/۱۰

موج سواری

موج سواری ورزشی جذاب و شادی آور است که برای بسیاری از افراد دوست داشتنی می باشد. اول باید تجهیزات
۱۵+
۴/۱۰